Remontti.org

Remonttivinkit ja -ohjeet

⚙️ Ikkunaremontti

Ikkunaremontti voi sisältää ikkunoiden uusimista, korjaamista tai huoltamista. Tällä sivulla tietoa ikkunaremonteista, niiden tekijöistä ja lainsäädännöstä.

Suomessa ovat ikkunoiden karmit perinteisesti olleet puuta, joka materiaalina ei toki ole yhtä kestävä kuin nykyaikainen alumiini. Yleistasolla on ikkunoiden käyttöikä 30 vuodesta eteenpäin, mutta hyvin huollettuna, sekä hoidettuna, ikkunat voivat kestää jopa 75 vuotta. Toisaalta, jos niistä ei pidetä huolta, käyttöikä voi kaventua reiluun kymmeneen vuoteen.

Ikkunaremontti toimenpiteenä voi olla yksinkertainen korjaustoimenpide, esimerkiksi ikkunatiivisteiden uusiminen. Vaativamman ikkunaremontin yhteydessä on suositeltavaa ottaa huomioon asunnon kokonaisuus (sisältäen lämmityksen, ilmanvaihdon ja itse ikkunat) onnistuneen remontin aikaansaamiseksi. Muita tärkeitä suuren tai pienen ikkunaremontin valmistelu- ja toteutustoimenpideitä ovat: hankesuunnittelu, kilpailuttaminen, ja vertailu (tekijän hinta/laatu ja takuu), sekä mitoitus (ikkunoiden mitoitus tehtävä tarkasti). Ikkunaremontti on myös suositeltavaa aikatauluttaa oikein vuodenaikojen mukaan.

Lainsäädäntö — kotitalousvähennys ja asunto-osakeyhtiölaki

Kotitalousvähennys ikkunaremontissa

 • Verohallinnon mukaan ikkunaremontin työn kustannukset saa osittain vähentää veroista.
 • Palkatun työntekijän palkasta ja palkan sivukuluista saa vähentää 15 prosenttia.
 • Ennakkoperintärekisteriin merkityn yrityksen, yrittäjän tai yleishyödyllisen yhteisön tekemän keittiöremontin laskussa olevasta työstä tai työkorvauksesta saa vähentää 40 prosenttia, joka on työn tekemisestä maksettu korvaus, ja joka ei ole luonteeltaan palkkaa.
 • Kotitalousvähennys on henkilökohtainen, ei kotitalouskohtainen: puolisot voivat saada vähennyksen erikseen, jos heillä on riittävästi vähennettäviä kustannuksia.

Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä on 2250 euroa vuodessa per henkilö (omavastuu vuodessa 100 euroa) ja vähennys tehdään verovelvollisen veroista.

Vähennykseen oikeuttavat tavanomaiset:

 • kotitaloustyöt,
 • hoiva- ja hoitotyöt, sekä
 • asunnon ja vapaa-ajan asunnon kunnossapito- ja perusparannustyö.

Tavanomainen työ on normaali työ, joka tehdään kodin- ja siellä asuvien henkilöiden hyväksi. Lisätietoa voi lukea Verohallinnon ohjeesta kotitalousvähennykseen.

Kotitalousvähennys vaikuttaa ”menevän konkurssiin”

On tärkeää huomioida, että kotitalousvähennyksen määrä sekä prosentuaalisesti että euromääräisesti on vuosien varrella mennyt huonompaan suuntaan. Sama trendi jatkuu: vuonna 2020 kotitalousvähennyksen maksimi on 2250 euroa, mikäli yritykselle maksettavassa laskussa on työn osuutta 5875 euroa. Vertailun vuoksi kotitalousvähennys vuonna 2019 oli 2400 euroa, mikäli yritykselle maksettavassa laskussa oli työn osuutta 5000 euron edestä. Samaan tapaan vuonna 2021 palkattavan työntekijän palkasta voi vähentää 15 prosenttia, sekä sivukulut. Vuonna 2019 edellä mainittu oli 20 prosenttia.

Tämän kehityssuunnan vuoksi ikkuna- ja muita remontteja kannattaa teettää mahdollisimman pian.

Asunto-osakeyhtiölaki

Asunto-osakeyhtiölain 4. luvussa säädetään kunnossapitovastuun jakautumisesta taloyhtiön ja osakkeenomistajien välillä. Sama luku koskee kunnossapito- ja muutostöitä.

 • Osakkeenomistajan on pidettävä kunnossa osakehuoneistonsa sisäosat (3§).
 • Osakkeenomistajalla on oikeus tehdä huoneistossa kunnossapito- ja muutostöitä. Osakkeenomistajan tulee kuitenkin ilmoittaa kirjallisesti etukäteen hallitukselle tai isännöitsijälle sellaisesta työstä, joka voi vaikuttaa yhtiön tai toisen osakkeenomistajan vastuulla olevaan kiinteistön, rakennuksen tai huoneiston osaan taikka yhtiön tai toisen osakkeenomistajan huoneiston käyttämiseen.
 • Ilmoitusvelvollisuus on laaja, ja sen ulkopuolelle jäävät lähinnä huoneiston maalaus- ja tapetointityyppiset työt (esimerkiksi pinnoitetyö on ilmoitusvelvollisuuden piirissä).
 • Osakkeenomistaja vastaa siitä että työ suoritetaan hyvän rakennustavan mukaisesti ja aiheuttamatta haittaa tai vahinkoa.